AKVÁRIUM

KOUSEK PŘÍRODY DOMA

Chov akvarijních rybiček má u nás dlouhou tradici. Pracujeme na tom, aby tento koníček nezmizel...

S VÝCHOVOU

JE TŘEBA ZAČÍT OD NEJMENŠÍCH

Každý akvarista musel někdy začít. A i zde platí pořekadlo "Co se v mládí naučíš..."

KONÍČEK

MUSÍ BÝT PŘEDEVŠÍM ZÁBAVA

Snažíme se, aby se malí akvaristé vyvarovali především začátečnických chyb. K úspěchům se je snažíme motivovat.